Verjetno vsi veste, da je veter osnovno pogonsko gorivo vsake jadrnice. To pomeni, da je zaradi njegove nepredvidljivosti jadranje lahko zelo zahtevno. Če pa ste še skiper celotni posadki, je na vas tudi velika odgovornost. Zato je tečaj za skiperja najboljši način, da pridobite znanje, ki ga potrebujete za samostojno plovbo z jadrnico.

Z njim boste pridobili dodatno znanje in izkušnje z manevriranjem, privezovanjem in sidranjem. Zato vedno sledi začetnemu tečaju jadranja in pomeni naslednji korak do varne in samostojne plovbe. 

Celoten tečaj za skiperja poteka izključno na morju

Popolnoma logično je, da je skiper ključni član posadke na jadrnici. Njegova naloga je, da upravlja jadrnico ter poveljuje in organizira preostale člane posadke. Zato je ključnega pomena, da tečaj za skiperja poteka izključno na morju. 

Tečajniki se z jadrnico skupaj s svojim inštruktorjem odpravijo na morje. Pri tem pa neprestano menjajo svoje vloge in tako izvedejo vse vaje, ki so predpisane v programu. V programu tečaja za skiperja je 13 vaj, za kar boste potrebovali dva dni, nekateri ponudniki pa izvajajo tudi tečaj za skiperja, ki poteka celo 4 dni. 

Ko opravite tečaj za skiperja, boste izvedeli vse, kar morate vedeti o jadranju

Verjetno vas na tem mestu zanima, kaj vse boste izvedeli na tečaju za skiperja. Poleg že omenjenega manevriranja, privezovanja in sidranja, se boste seznanili z značilnostmi potovalne jadrnice, z načrtovanjem plovbe, organizacijo posadke in pregledom ter pripravo jadrnice na plovbo.

Prav tako se boste naučili bočnega pristajanja, privezovanja na privezno bojo, priprave, dviga in osnove nastavljanja jader ter vse o upoštevanju pravil o izogibanju trčenju na morju. Vsekakor je tečaj za skiperja obvezen in ne samo dobrodošel za vse, ki želite na morju poveljevati svoji lastni posadki in se z jadrnico odpraviti tudi na daljši dopust.